Xem bói sự nghiệp vượng phát cho cung Kim Ngưu

Người Kim Ngưu phù hợp với những công việc liên quan đến tiền bạc, bất động sản, nhân viên ngân hàng, tư vấn tài chính, chứng khoán…

Người sinh từ ngày 20/4 – 20/5 dương lịch thuộc cung Kim Ngưu. Người cung này rất thích sự giàu có và họ không quản vất vả để làm điều đó. Về công việc, Kim Ngưu giải quyết độc lập, kiên nhẫn và suy nghĩ rất kỹ trước khi làm. Khi đã đề ra mục tiêu, họ sẽ làm tới cùng cho dù có mất nhiều thời gian hay công việc đó gặp nhiều khó khăn. Kim Ngưu rất nguyên tắc về mặt thời gian, ghét sự trễ hẹn.

Người Kim Ngưu phù hợp với những công việc liên quan đến tiền bạc, bất động sản, nhân viên ngân hàng, tư vấn tài chính, chứng khoán…

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *